Vigtig Covid-19 platform for sygeplejersker

Vidensdeling om pleje og behandling af kritisk syge Covid-19 patienter på tværs af regioner

Af redaktionen for Dråbe-Nyt

I ventetiden inden det store ryk ind af Covid-19 smittede patienter, vi begynder at se nu, har alle sygeplejersker fået hænderne fulde af helt nye opgaver. Der er både blevet undervist og taget imod undervisning, ligesom udstyr, værnemidler og vejledninger er kørt i stilling.

Netop nu er landets 5 regioner enten i færd- eller færdige med, at producere online undervisningsmaterialer og retningslinjer henvendt til anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker, der kommer til at stå i front omkring sygeplejen til de kritisk syge Covid-19 smittede.

Hvor det hidtil kun har været muligt at tilgå regionale undervisningsmaterialer via regionernes egne intranet, befinder vi os nu i en helt ny situation, hvor tiden er knap og vidensdeling på tværs af landet er helt afgørende.

Derfor har det regionale samarbejde, e-læring i regionerne (ELIR), taget initiativ til at samle alle online undervisningsmaterialer/ -videoer relateret til den kliniske sygepleje af Covid-19 patienter i én PLATFORM. Siden linker videre til de enkelte regioners initiativer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de forskellige regioner og hospitaler/sygehuse kan have forskellig fremgangsmåder ift. deres procedurevejledninger.

På platformen byder Region Nord eksempelvis ind med kurser i basal luftvejshåndtering, respiratorhåndtering, tracheostomipleje, anlæggelse af ernæringssonde, ISBAR og ABCDE- gennemgang, mens Region Syd giver indsigt i deres flotte og velbearbejdede instruktionsvideoer om på- og aftagning af værnemidler. Også Region Midt lader os få indblik i deres inspirerende powerpointpræsentationer, der vedrører kompetenceudvikling af anæstesisygeplejersker til pandemi-intensive afsnit.

Platformen, der kan tilgås af alle uanset hvorfra man kommer, giver en virkelig fin introduktion til plejen af den kritisk syge Covid-19 patient, og kan varmt anbefales at kaste et blik på.

Idet siden stadig er under udarbejdelse, er det endnu ikke muligt, at se undervisningsmaterialet fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. Siden opdateres flere gange dagligt, og vi håber derfor også snart at få de to sidste regioner med på kortet – hvis de ikke allerede er der.

 

Print Friendly, PDF & Email