25. januar 2021

Annoncering på Dråbe-nyt

Den elektroniske udgivelse, www.draabe-nyt.dk erstatter anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejerskernes tidligere trykte blad ”Dråben”, publiceret i perioden
1986-2019. Dråben Danmark har hidtil publiceret 3-4 gange årligt. Dråbe-Nyt stiler mod at publicere 5-6 gange årligt alt efter mængden af fagligt input.
På sitet udgives fagrelaterede artikler og information, ligesom hensigten er at fungere som talerør mellem FSAIO og FSAIOs medlemmer og indbyrdes mellem medlemmerne. FSAIO er forkortelsen for Faglig Sammenslutning for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker, og udgør godt 2000 medlemmer.

Til forskel fra Dråben Danmark, som primært var for FSAIOs medlemmer, er Dråbe-Nyt nu onlinebaseret og frit tilgængeligt for alle interesserede. Dråbe-Nyt har dog fortsat det samme tætte samarbejde med FSAIO som også Dråben Danmark havde.

Vilkår for annoncering med bannere/boks i højre side 1 af 1
· 300 x 250 px (bredde x højde). Der er plads til én annoncør pr. artikel og vises i loop med max 3 andre annoncer
· Materialet udarbejdes af annoncørerne og leveres til redaktionen
· Når der fremsendes banner skal billeder være i formatet JPG, GIF eller PNG. Der accepteres ikke bannere i SWF (Flash) format, da disse ikke understøttes på alle enheder
· Hvis der skal fremgå animationer af banneret, anvend da GIF formatet som understøtter dette. Sammen med banneret skal der leveres det link, som banneret skal linke til

Priser
Annoncering i sidebar kan købes for 3, 6 eller 12 måneder, og koster ex. moms:
For 3 måneder: 5.000 Kroner
For 6 måneder: 8.000 Kroner
For 12 måneder: 12.000 Kroner

Spørgsmål og ønsker om annoncering i Dråbe-nyt rettes til redaktionen på:
mail@draabe-nyt.dk