Nyt fra FSAIO

Efteråret er i fuld gang og for mig signalerer det te, tæpper, sofa, stearinlys og fordybning i denne nye faglige platform. Denne gang vil det ikke være papirudgaven, men en elektronisk udgave, som vi håber, at I vil tage godt imod. Der er valgt et elektronisk format af flere grunde. I disse tider giver det god mening at skåne miljøet og spare på papir. Det vil også komme alle til gode, at der ikke skal bruges et anseeligt beløb til trykning og porto. Det er penge, som vil kunne anvendes til en udbygning af det faglige indhold.Bladet Dråben har i mange år forsynet os med fagligt nyt, oplevelser fra kongresser, udvikling på vores arbejdspladser og nyheder fra det faglige selskab, FSAIO. Det skete i et fysisk tidsskrift, som kom 4 gange om året til FSAIOs medlemmer. Redaktionen arbejdede ihærdigt, men måtte erkende, at udviklingen var ved at overhale et fysisk tidsskrift indenom og derfor valgte de kollektivt at stille deres pladser i redaktionen frit ved udgangen af 2018. FSAIO vil endnu engang takke dem for indsatsen!

En ny redaktion bestående af fem erfarne og kreative fagfolk fra hele landet og flere specialer har meldt sig på banen med mange spændende tanker. En del af motivationen er, at de tre specialer skal have en fælles platform, hvor vi kan orientere os om udvikling og forskning rundt om på landets afdelinger, faglige arrangementer nationalt, nordisk og internationalt, men det skal også være et sted, hvor FSAIO kan være i dialog med medlemmerne.

Ikke kun Dråbens afløser har fået nye kræfter. Det har i år været muligt for medlemmer at stille op til bestyrelsen for FSAIO. Syv kandidater havde meldt sig ved fristens udløb og det betyder ifølge vedtægterne, at der ikke skal afholdes valg. Resultatet er tre nye bestyrelsesmedlemmer – et fra hvert speciale. Du kan møde den nye bestyrelse her

Nye mennesker betyder ny dynamik og vi imødeser fremtiden med spændt forventning.

Vi håber, at I vil byde velkommen til både dette nye medie og den nye bestyrelse for det faglige selskab og bakke op om dette frivillige arbejde til gavn og glæde for vores kolleger i hele landet.

Skrevet af Dorte Söderberg, Formand for FSAIO siden 2013.

 

Annonce
KILDEAf Dorte Söderberg, Formand for FSAIO.
Tidligere artikelFaglige perler, fest og storslået natur på Island
Næste artikelHilsen fra den nye redaktion