Nyt fra FSAIO

Af Dorte Söderberg, formand for FSAIO

1. Nu kan du følge Dråbe-Nyt på FSAIO’s APP, som kan downloades gratis.

På FSAIOs APP kan du nu få direkte adgang til Dråbe-Nyt.

2. Du kan læse om alle FSAIO’s aktiviteter i 2019 – året, hvor selskabet fyldte 60 år her:

https://dsr.dk/fs/fs3/nyhed/formandsberetningen-2019

3. Den øverste myndighed i FSAIO er generalforsamlingen og denne finder sted i forbindelse med forårslandskurset den 25-26/3 på Comwell Kellers Park, H.O.Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop.

FSAIO’s og Dråbe-Nyt’s generalforsamlinger afholdes i forlængelse af hinanden

den 25/3 2020 kl 14.00 – 15.30 og er for FSAIOs medlemmer.

4. FSAIO har udloddet 3 fripladser til det kommende landskursus – et for hvert speciale. Deltagelsen har været rekordhøj, efter at vi er gået over til det elektroniske medie.

De heldige vindere af kursusafgiften for begge dage samt middag d. 25/3 er:

  • Birgitte Holmen Møller, anæstesiafdelingen, Århus Universitetshospital
  • Christian Holm Nielsen, intensivafdeling, Bispebjerg Hospital
  • Josefine Zachodnik, opvågningsafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Køge.

Stort tillykke til jer alle tre!

Vi glæder os til at dele deres indtryk af Forårslandskurset med vores medlemmer.

 

5. Specialuddannelserne i anæstesiologisk – og intensiv sygepleje afsluttes med en opgave, hvor kursisterne arbejder i dybden med et selvvalgt emne.

Vi vil gerne anerkende dette store arbejde, så hvis du ønsker at dele din opgave med kolleger og inspirere andre, kan du sende et abstract og kontaktoplysninger til dsoederberg@gmail.com

Janne Christensen (billedet) er netop blevet færdig som anæstesisygeplejerske fra Regionshospital Viborg – Hospitalsenhed Midt.

Hendes afsluttende opgave handler om POCD og abstractet kan læses her:

I forbindelse med min specialuddannelse til anæstesisygeplejerske har jeg skrevet en afsluttende opgave, hvor jeg har undersøgt sammenhængen mellem den ældre operationspatient og udviklingen af postoperativ kognitiv dysfunktion (POCD). Interessen for emnet opstod da det var et klinisk fænomen, som jeg selv vidste meget lidt om. Jeg erfarede at det var en postoperativ komplikation, som potentielt kunne ramme alle, og derfor satte jeg mig for at undersøge det nærmere. Jeg har belyst problemet med følgende problemformulering:

Hvilke faktorer er perioperativt med til at de ældre patienter kan udvikle POCD under anæstesi? – Hvordan kan anæstesisygeplejersken være med til at minimere risikoen?

For at besvare problemformuleringen anvendte jeg en naturvidenskabelig tilgang, hvor der ved en litteratursøgning er fundet frem til 5 artikler. POCD har vist sig at være en kompleks postoperativ komplikation, hvor der er flere elementer som spiller ind. Nyere forskning peger i retningen af, at det inflammatoriske respons spiller en rolle, samt at de ældre skrøbelige patienter er særligt udsatte. Jeg er kommet frem til at anæstesisygeplejersken med fordel kan anvende søvndybdemonitorering, som et måleredskab under anæstesien. Søvndybden titreres til mellem 40-60, derved mindskes risikoen for at de ældre udvikler postoperativ kognitiv dysfunktion.

Har du lyst til at læse hele opgaven, kan Janne kontaktes på følgende adresse: Janne.Christensen@ps.rm.dk

Annonce
Tidligere artikelMobilt Akut Team – et samarbejde af betydning
Næste artikelCovid-19 i klinikken – råd fra Italien