Nyt fra FSAIO – Efterår 2021

FSAIOs Efterårsfag dag 4. november 2021

I FSAIOs bestyrelse glæder vi os meget over, at vi nu igen kan mødes med vores medlemmer.
To gange har vi aflyst planlagte kurser på grund af Covid-19, men nu er vi klar til at byde velkommen til en spændende efterårsfagdag på Kursuscenter Severin i Middelfart 4. november.

”O2 behandling – ven eller fjende?”, ”Antibiotika til tiden” og ”Hvornår er man død – om dødskriterier og organdonation” udfylder formiddagen.
Eftermiddagen står i smertebehandlingens tegn, med ”Peroperativ metadon”, ”Postoperative smerter” og ”Sedation og analgesi til akutte procedurer hos børn”.
Vi ser også frem til at byde velkommen til vores samarbejdspartnere i medicinalvareindustrien, som står klar til at vise os nye produkter og hjælpemidler.
Se hele programmet her
Praktiske oplysninger her
Tilmelding kan også ske via FSAIOs gratis APP.
Arrangementet følger naturligvis de gældende Covid-19 regler.
Håber vi ses, der er er stadig ledige pladser.

 

WCNA:

Verdenskongressen 2.-5. maj.
Tilmelding til verdenskongressen og tilmelding af abstrakt vil snart være tilgængelige. Hold øje med opdateringer her.

Der er deadline for indsendelse af abstracts 31/12-21 (Se her).
FSAIO vil sponsorere 2 oplægsholdere til verdenskongressen, så tøv ikke hvis du påtænker at stille op.
FSAIOs repræsentant Jytte Pedersen, deltager på IFNAs årsmøde 18. november, som medlem af Executive Committee (=IFNAs bestyrelse).

IFNA:

IFNA er Verdensorganisationen for Anæstesisygeplejersker og dennes formål er blandt andet at:

 • Fremme samarbejdet mellem anæstesisygeplejersker internationalt.
 • Udvikle og fremme uddannelsesmæssige standarder inden for anæstesisygeplejen.
 • Udvikle og fremme standarder for praksis for anæstesisygeplejersker.
 • Fremme anerkendelsen af anæstesisygeplejerskens arbejde.

IFNA spiller en stor rolle i anerkendelsen af anæstesisygeplejersker ”ude i verdenen”. Der er mange lande, hvor anæstesisygeplejersker har utrolig dårlige vilkår. Ydermere er der lande, der slet ikke har anæstesisygeplejersker men hvor det er teknikere, som varetager anæstesier på egen hånd
For at højne det uddannelsesmæssige niveau udviklede IFNA standarder for global anæstesisygepleje i 1991 i et forsøg på at opstille krav der sikrer anæstesisygeplejersker og for at fremme anæstesisygeplejen verden over. I 2016 opdaterede IFNA disse standarder. Der er nu indgået et samarbejde med ICN (International Council of Nurses), som har udgivet GUIDELINES ON ADVANCED PRACTICE NURSING, NURSE ANESTHETISTS, 2021. (Læs her)
Dette vil helt sikkert øge synligheden af anæstesisygeplejersker på verdensplan og være et støtte for de lande, som endnu ikke uddanner anæstesisygeplejersker.

Historiebogen: IFNAs historiebog er nu ankommet til Danmark og vil snart kunne købes. Send en mail til Jytte.Pedersen@fsaio.dk hvis du er interesseret.

 

 

Nordisk uddannelse i Børneanæstesi:

I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, er anæstesi til småbørn (< 2 år) i højt specialiserede funktioner, centraliseret til universitetshospitalerne. For at kunne varetage denne funktion, stilles der krav til uddannelse og kompetenceniveau hos såvel anæstesiologer, som det øvrige anæstesipersonale i det perioperative forløb.
For anæstesisygeplejerskers vedkommende, blev der i 2011 taget et initiativ, af fremsynede anæstesi- sygeplejersker i Sverige, Norge og Danmark, hvor man i en arbejdsgruppe diskuterede en fælles specialisering i børneanæstesi for anæstesisygeplejersker. Der blev nedsat en styregruppe, som udarbejdede et uddannelsesprogram og en kontrakt, som blev godkendt i maj 2012, af NOSAM (Nordisk Samarbejde for anæstesi- og intensivsygeplejersker) – hvor Danmark er repræsenteret gennem FSAIO. NOSAM har siden 2012 stået som udbyder af denne uddannelse. Siden har ca. 120 nordiske anæstesisygeplejersker modtaget uddannelsesdiplom herfra.
Kort fortalt:

 • Ansættelse af et års varighed (fuld tid) på udvalgte anæstesiafdelinger i Norden.
 • Udgifter til uddannelsen påhviler ansættelsesstedet.
 • 3 teorikurser af 3 dages varighed, på skift mellem de deltagende lande.
 • 9½ måneds klinisk superviseret træning i børneanæstesi på en anæstesiafdeling
 • 1 måned på en ekstern anæstesiafdeling efter eget valg samt 3 ugers klinisk ophold på en børneintensiv afdeling/neonatal afdeling/børnesmerteenhed eller lignende.
  Som noget nyt er uddannelsen flyttet til universitetsregi og varetages fra 2021 af USN – Universitetet i Sørøst Norge og tildeles fremadrettet 30 ECTS point. For yderligere information: læs mere her.


Søg om støtte til udenlandske kongresser:

Verden er atter ved at lukke op igen efter Covid-19 og det betyder, at det er muligt at deltage i de udenlandske kongresser, som har hobet sig op i 2022 og de efterfølgende år.
Husk at du, hvis du har været medlem af FSAIO i 1 år, kan søge økonomisk støtte ved at benytte følgende link: https://dsr.dk/fs/fs3/oekonomisk-stoette-og-referater-fra-stoettemodtagere

 

ICPAN:

Internationalt har Danmark igen succes! En ”gammel kending i FSAIO”, nemlig Bente Buch, som tidligere har været medlem af FSAIOs bestyrelse, er stemt ind i ICPAN, Board of Directors. Hun overtager rollen som Education Chair efter Mette Ring, som har varetaget rollen i de sidste 4 år.

Den svenske sygeplejeprofessor Ulrica Nilsson udsendte i maj 2021 et spørgeskema, hvor hun ønskede, at sætte fokus på samvittighedskvaler blandt sygeplejersker, som har arbejdet i en Covid intensiv afdeling.
FSAIO har videresendte spørgeskemaet til danske sygeplejersker via vores APP, facebook og et nyhedsbrev til vores medlemmer. Tusind tak til alle jer, der tog jer tid til at svare på det. Danmark og Holland havde det største antal besvarelser og det kan vi godt være stolte af. Vi vender tilbage med resultatet, når dette er opgjort.

 

FSAIO´s Forårslandskursus 21-22. marts 2022

Comwell KoldingSkovbrynet 1, 6000 Kolding
             Sæt allerede nu X i kalenderen og kom med til nogle spændende dage.

Forårslandskursus 2022 afholdes på Comwell Kolding fra 21. marts 2022 kl. 8.30 til 22. marts 2022 kl. 15.30.

FSAIOs bestyrelsesmedlemmer Nina Lennert og Jytte Pedersen er kursusledere og vores mål er, at sammensætte et kursus med interesse for de 3 specialer; Anæstesi, Intensiv og opvågning og med fokus på netop de aktuelle temaer, som optager FSAIOs medlemmer mest.

FSAIOs efterårsfagdage og forårslandskurser er også meget populære hos udstillere fra medicinalindustrien, som allerede er begyndt at tilmelde sig til Forårslandskursus 2022, da Efterårsfagdagen er overtegnet for udstillere.

Det var alt fra FSAIO i denne omgang. Husk at vores APP, FSAIO, kan downloades gratis. Her kan du løbende holde dig ajour med nyheder og arrangementer.

Annonce
Tidligere artikelPårørende på stuen ved hjertestop hos voksne patienter i intensivafdeling – Hvad siger evidensen?
Næste artikelSygeplejefaglig Implementering af Midlinekateter på Sjællands Universitetshospital Roskilde