Nyt fra FSAIO – Med information om valg til bestyrelsen, Forårslandskurset og Generalforsamling

Valg til FSAIO’s bestyrelse:

I 2022 er der valg til FSAIOs bestyrelse. Dette foregår elektronisk i august/september og alle medlemmer vil få tilsendt link til afstemningen. 

Er du interesseret i at præge dit fag, at få et stort netværk af kolleger, at deltage i forskellige råd og dermed være med til at sætte sygepleje og uddannelse på dagsordenen, deltage i kurser og kongresser og arbejde i en velfungerende bestyrelse, er det måske noget for dig.  Som bestyrelsesmedlem får du nye kompetencer, du deltager i kurser og kongresser, du arbejder sammen med sygeplejersker fra de andre specialer og det giver mange gode oplevelser.  

Bestyrelsesarbejdet er som udgangspunktet frivilligt, men du kompenseres for udgifter. 

Er det noget for dig?
 • Send et oplæg på ½-1 A4-side til Formand Dorte Söderberg senest 1. maj 2022 på følgende adresse dsoederberg@gmail.com
 • Husk oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, foretrukken e-mailadresse, speciale, ansættelsessted samt DSR nummer
 • Læs mere her 

Den nuværende formand:

Jeg hedder Dorte Söderberg og jeg arbejder til daglig som anæstesisygeplejerske på OUH.  Jeg har altid haft stor interesse for faglig udvikling og ajourføring af uddannelse. Derfor stillede jeg op til FSAIO’s bestyrelse ved valget i 2010. I den tid, jeg har været med i bestyrelsen, har jeg haft mange poster og prøvet kræfter med mange forskellige opgaver; eksempelvis startede jeg som webansvarlig – uden de store forudsætninger. Heldigvis var det muligt at komme på kursus og blive ”klædt på” til opgaven. 

Jeg har været formand for FSAIO siden 2013. Jeg har udviklet mine personlige grænser og udvidet min ”komfort-zone”. Bestyrelsesarbejdet har lært mig at have overblik og holde en masse bolde i luften. Det har desuden åbnet mine øjne for den politiske indflydelse, vi kan have i det faglige selskab, ved at sørge for at sygeplejersker inviteres ind i faglige råd samt ved at stå på mål for fagligheden i pressen. 

Jeg har fået et stort netværk i Danmark, men også i de nordiske lande, idet jeg har været anæstesirepræsentant i det nordiske samarbejde, NOSAM. Her har jeg bl.a. arrangeret nordisk kongres, med stor deltagelse fra de andre nordisk lande. Det lærte mig en masse om koordinering og forhandling. 

I 6 år har jeg repræsenteret Danmark i den internationale anæstesisammenslutning, IFNA, og deltaget i verdenskongresser, akkreditering af anæstesiuddannelsen i Region Øst og samarbejdet med uddannelseskomiteen i IFNA om oversættelser og undersøgelser. Herudover formidler jeg kontakten med onlinetidsskriftet Dråbe-Nyt, som vi har fælles målgruppe og et rigtig fint og gensidig inspirerende samarbejde med. 

Hvorfor skriver jeg det her? Fordi jeg har valgt ikke at genopstille til FSAIO’s bestyrelse. Dels for at give plads til andre og skabe fornyelse og dels for at koncentrere mig om andre opgaver.  

Min anbefaling er: Stil op! 

FSAIO’s Forårslandskursus 21-22. marts, på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding : 

Der er stadig ledige pladser, så benyt denne enestående chance for at møde kolleger fra hele landet og få faglig opdatering i både fælles sessioner og specialeorienterede sessioner. 

Der vil være mulighed for at tilmelde sig med en poster, så du kan få dit faglige budskab ud i hele landet. Skriv en mail til Jytte.Pedersen@fsaio.dk inden 1. marts. Deltagerne kårer bedste poster og FSAIO overrækker en flot pris til vinderen. 

Der er god opbakning fra medicinalindustrien, så du kan se sidste nyt inden for medicin, redskaber og hjælpemidler. 

For at give noget tilbage til medlemmerne har FSAIO denne gang besluttet at udlodde 6 fripladser til forårslandskurset – 2 pr speciale – og interessen for at deltage var stor. Lodtrækningen har fundet sted. 

Se programmet og praktiske oplysninger her 

FSAIO’s og Dråbe-Nyt’s  generalforsamlinger afholdes på forårslandskurset d. 21/3 kl. 14-15.30.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af referent. 
 3. Valg af stemmetællere. 
 4. Bestyrelsens beretning. 
 5. Godkendelse af regnskab for 2021. 
 6. Fremlæggelse af budget for 2023. 
 7. Valg af intern bilagskontrollant. 
 8. Indkomne forslag. 
 9. Eventuelt.

(Fristen for indkomne forslag var 21/1 2022) 

Bestyrelsens beretning om aktiviteterne i 2021 kan læses her 

Norge er værtsland for den Nordiske Kongres for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker 2022: 

Kongressen afholdes i Trondheim 14.-16. september 2022. 

Temaet for kongressen er kommunikation, som er en fællesnævner for vores specialer og et vigtigt værktøj for både patientudkomme og mestringsfølelsen. K

ongressen skal også genspejle den forskning og fagudvikling, som foregår i de nordiske sygeplejemiljøer. 

Kongressen skal give mulighed for en dybdeudveksling af erfaring og kompetencer, i den specialiserede sygepleje. 

Husk at du kan søge om økonomisk støtte til kongresser i udlandet, hvis du har været medlem af FSAIO i mindst et år. Se hvordan på FSAIOs APP eller www.dsr.ds/fsaio 

  

 

Annonce
Tidligere artikelCall for abstracts til NOKIAS
Næste artikelNy National Vejledning i Analgesi & Sedation til Akutte Procedurer hos Børn