Nyt fra FSAIO – Juni 2022

Information om valg til bestyrelsen, beretninger fra Forårslandskuset i Kolding, WCNA-2022 i Kroatien samt information om efterårets arrangementer og ønsket om en god sommer.

Forårslandskurset 22

Bestyrelsen er klar til at tage imod.

21-22. marts 2022 havde FSAIO fornøjelsen af at byde velkommen, til det første ”rigtige” landskursus i flere år. Der var mange deltagere og fin opbakning fra industrien, og der var mange rigtig gode faglige indslag. Det var tydeligt, at vi alle sammen har tørstet efter fagligt input.

6 deltagere har skrevet om deres udbytte. Det kan læses her

Ved den obligatoriske generalforsamling var der god deltagelse og en livlig debat. FSAIO fik godkendt de ændringer til vedtægterne, som bestyrelsen havde foreslået.

Spændende indslag om Placeboeffekt
Tillokkende nyheder fra Industrien

 

 

 

 

 

 

 

2022 er Valg-år

Som vi tidligere har annonceret på FSAIO’s APP, hjemmesiden, Facebook og i nyhedsbrevet til vores medlemmer, har det i år været muligt at opstille til FSAIOs bestyrelse til en ny 3-årig periode.

Ved fristens udløb 30/4 var der 7 kandidater – altså nok til at stille en bestyrelse. Desværre valgte en af kandidaterne at trække sig og derfor besluttede vi at lave et genopslag i håbet om at få en fuldtallig bestyrelse. Ved den nye frists udløb 31/5 havde vi modtaget yderligere 3 kandidater og det betyder, at valget vil stå mellem de 3 sidst opstillede kandidater, om en plads i bestyrelsen, en plads som 1. suppleant og en plads som 2. suppleant.

Du kan her se de 9 engagerede og visionære kandidater, som fra 1/10 vil udgøre FSAIOs bestyrelse 2022-25

Valget foregår elektronisk i uge 34-36 (22/8 – 11/9 2022) og alle medlemmer får tilsendt et link pr. mail, hvor proceduren forklares.

 

Nyt fra IFNA – den internationale sammenslutning for anæstesisygeplejersker

I forbindelse med Verdenskongressen 2-5/5-22 i Sibenic i Kroatien, afholdt organisationen bestyrelsesmøde.

Jytte Pedersen fra FSAIOs bestyrelse blev genvalgt for en 4 årig periode. Tillykke med genvalget.

Jakob Vedtofte har siddet i Practice Committee – udpeget af FSAIO – siden 2010 og har arbejdet utrætteligt for uddannelse, CPD (Continuing Professional Development). Jakob går på pension i juni og er i forbindelse hermed udtrådt af Practice Committee.

Dorte Söderberg er nomineret og valgt af IFNA til en plads i Practice Committee i en 4 årig periode.

Verdenskongressen for anæstesisygeplejersker blev besøgt af 520 anæstesisygeplejersker og ”tecnicians” fra 28 lande. 14 danskere deltog. 3 af FSAIOs medlemmer havde søgt og fået økonomisk støtte fra det faglige selskab. Det er en mulighed, når man har været medlem i et år. Læs deres inspirerende indslag fra kongressen her. Et medlem fra Grønland havde også taget den lange tur til Sibenic og deler sit udbytte.

Danmark var velrepræsenteret med mundtlige oplæg og posters.

 

Bestyrelsen for FSAIO har besluttet, at der ikke bliver en efterårs fagdag i år, da den nye bestyrelse lige skal nå at lande. Til gengæld planlægges et spændende forårslandskursus i marts 2023. Tid og sted meldes ud snarest.

Mangler du fagligt input i efteråret, kan vi henvise til:

Den europæiske kongres for intensivsygeplejersker – 31 August – 3. September 2022 i Utrecht, Holland

Symposium om pædiatriske procedurer 13. september 2022 på Rigshospitalet København (Se FSAIOs APP)

NOKIAS – Nordisk kongres i Trondheim i Norge 14-16 september 2022

Temadag for opvågningssygeplejersker og andre 19. september i Silkeborg (Se FSAIOs APP)

Temadag om ulighed i sundhed  13. oktober i Odense Zoo

Anæstesisymposium på Rigshospitalet 17. november 2022

 

 

Annonce
Tidligere artikelHjertebørn og tryksår – en overset komplikation? Del 1
Næste artikel14.th WCNA – World Congres of Nurse Anesthetists