Præsentation af redaktionen for Dråbe-nyt

Redaktionen blev stiftet i marts 2019.

Kontakt:
mail@draabe-nyt.dk

Find her referatet fra FSAIO's virtuelle generalforsamling den 1. november 2020 samt nye vedtægter og regnskab for Dråbe-Nyt fremlagt ved seneste generalforsamling den 15. marts, 2021

Louise L. Petersen

Ansvarshavende redaktør

Opvågningssygeplejerske på Sjællands Universitetshospital, Køge. Brænder for, at sætte fokus på opvågningsspecialet, som et selvstændigt speciale under anæstesien. Endvidere, at få flere sygeplejersker til at engagere sig i FSAIO og benytte sig af de eksisterende platforme til deling af ny viden og netværksdannelse.

Iben Tousgaard

Forretningsførende

Sygeplejefaglig forskningskonsulent på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Intensivsygeplejerske, MPH. Tidligere medlem af FSAIO’s bestyrelse. Optaget af best practice, evidensbaseret sygepleje og livslang læring.

Louise Munk

Faglig redaktør

Underviser for Simulation og Træning, Herlev/Gentofte Hospital, Anæstesisygeplejerske, MPH og Cand.Scient. i biologi. Drevet af nysgerrighed overfor sygeplejefaglige udviklingstiltag og vidensdeling.

Gitte Høj

Faglig redaktør

Intensivsygeplejerske, Vejle Sygehus. Har tidligere arbejdet med marketing og kommunikation. Er optaget af videndeling af den evidensbaserede kliniske sygepleje med fokus på patienterne, og tydeliggørelse og definering af sygeplejen.

Carsten M. Pedersen

Faglig redaktør

Klinisk sygeplejespecialist, SD, Cand. Cur. Thoraxanæstesiologisk afdeling, Rigshospitalet. Ønsker at bidrage til et fagspecifikt medie til udvikling og styrkelse af vores faglighed. Med tiden ser jeg fagtidsskriftet som et anerkendt og attraktivt medie til formidling på tværs af landet.

Henrik Hansen

Regnskabskonsulent

Civiløkonom og ejer af virksomheden Talsky. Assisterer små og mellemstore virksomheder med alle administrative arbejdsopgaver fra løbende bogføring til udarbejdelse af årsregnskaber.