15. januar 2021

Præsentation af redaktionen for Dråbe-nyt

Redaktionen blev stiftet i marts 2019.

Kontakt:
mail@draabe-nyt.dk

Find her referaterne fra FSAIO og Dråbe-Nyt's virtuelle generalforsamlinger den 1. november 2020:

Louise Munk

Ansvarshavende redaktør

Anæstesisygeplejerske på Nordsjællands Hospital, Hillerød, MPH, Cand.Scient. i biologi og tidligere redaktør for fagligt, e-nyhedsbrev for NGO’er. Drevet af nysgerrigheden overfor sygeplejefaglige udviklingstiltag og vidensdeling.

Iben Tousgaard

Forretningsførende

Sygeplejefaglig forskningskonsulent på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Intensivsygeplejerske, MPH. Tidligere medlem af FSAIO’s bestyrelse. Optaget af best practice, evidensbaseret sygepleje og livslang læring.

Gitte Høj

Redaktionsmedlem

Anæstesisygeplejerske på Viborg Sygehus. Vil gerne være med til at dele viden og best practice indenfor specialerne intensiv, opvågningen og anæstesi. Altid nysgerrig på hvordan vi ved fælles hjælp og interesse kan blive bedre indenfor vores specialer.

Carsten M. Pedersen

Redaktionsmedlem

Klinisk sygeplejespecialist, SD, Cand. Cur. Thoraxanæstesiologisk afdeling, Rigshospitalet. Ønsker at bidrage til et fagspecifikt medie til udvikling og styrkelse af vores faglighed. Med tiden ser jeg fagtidsskriftet som et anerkendt og attraktivt medie til formidling på tværs af landet.

Louise L. Petersen

Redaktionsmedlem

Opvågningssygeplejerske på Sjællands Universitetshospital, Køge. Brænder for, at sætte fokus på opvågningsspecialet, som et selvstændigt speciale under anæstesien. Endvidere, at få flere sygeplejersker til at engagere sig i FSAIO og benytte sig af de eksisterende platforme til deling af ny viden og netværksdannelse.