Analyse af anvendelsen af højteknologiske senge

Opslaget er lavet af redaktionsmedlem Iben Tousgaard. Iben er udpeget af FSAIO til at sidde i fagudvalget.

Kære Læser

Behandlingsrådet er i gang med at udarbejde en større analyse vedr. anvendelse af højteknologiske hospitalssenge på intensive og neurologiske afsnit. Analysen skal resultere i en national anbefaling vedr. denne type af seng.

I analysen ønskes det bl.a. at afdække anvendelsen af de forskellige funktioner ved sengene samt oplæring i funktionerne. Til dette formål er der udarbejdet to spørgeskemaer for de personalegrupper, som arbejder med hospitalssenge, f.eks. sygeplejersker, SOSU-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, portører mfl. og det må derfor gerne deles. Håber er så mange besvarelser som muligt, så anbefalingerne kan udarbejdes på et godt, fagligt grundlag. På forhånd tak for deltagelsen.

Link til spørgeskema: https://www.defgo.com/s.asp?id=1676859&c=ZS4UCTZ&s=1&l=da

 

Print Friendly, PDF & Email
Annonce