Analyse af anvendelsen af højteknologiske senge

Opslaget er lavet af redaktionsmedlem Iben Tousgaard. Iben er udpeget af FSAIO til at sidde i fagudvalget.

18.05.2023

Behandlingsrådet har afsluttet analysearbejdet og offentliggjorde sin anbefaling den 21.3.2023. På hjemmesiden skriver de blandt andet:

Behandlingsrådets anbefaling:
Behandlingsrådet anbefaler ikke en generel, national implementering af højteknologiske hospitalssenge, men anerkender, at der kan være lokale forhold, der taler for anvendelsen af højteknologiske hospitalssenge på intensive sengeafsnit.

Om anbefalingen:
Behandlingsrådet konstaterer, at evidensgrundlaget på nuværende tidspunkt er begrænset, hvorfor anbefalingen taler imod en national implementering.

Læs mere her

7.9.2022: Behandlingsrådet er i gang med at udarbejde en større analyse vedr. anvendelse af højteknologiske hospitalssenge på intensive og neurologiske afsnit. Analysen skal resultere i en national anbefaling vedr. denne type af seng.

I analysen ønskes det bl.a. at afdække anvendelsen af de forskellige funktioner ved sengene samt oplæring i funktionerne.

Desuden laves sundhedsøkonomiske beregninger, hygiejne- og arbejdsmiljø-vurderinger.

 

Annonce
Tidligere artikelEn anæstesisygeplejerske og en sygeplejerske ansat på en anæstesiafdeling er ikke det samme
Næste artikelBørn og Mestring – Mestringsskab som støtte til opvågningssygeplejersken