3. oktober 2023

Annoncering på Dråbe-nyt

Dråbe-Nyt er et elektronisk nyhedsmedie der har løbende udgivelser og publiceres via hjemmesiden www.draabe-nyt.dk.

Med annoncer i Dråbe- Nyt kan du reklamere for dit produkt og nå ud til en bred skare af anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker samt andre læsere af Dråbe-Nyt.

Du kan nå ud med viden om dit produkt i en tid, hvor muligheden for at nå brugerne kan være begrænset pga. manglende afholdelse af fysiske konferencer, symposier og andre arrangementer.

I redaktionen oplever vi stor interesse for Dråbe-Nyt og har haft helt op til 15.000 klik på én enkelt artikel. Når Dråbe-Nyt publicerer artikler eller anden information, får alle 600 Facebook venner en notifikation. Læsertallet øges derfor for hver gang artikler publiceres.

Målet med Dråbe-Nyt er, at

 • Give stemme til landets anæstesi-, intensiv og opvågningssygeplejersker
 • Holde læserne ajour med faglig udvikling og forskning inden for specialerne og fremme samarbejdet på tværs af specialer, sygehuse og regioner
 • Udbrede kendskabet til den højt specialiserede sygepleje, de tre specialer repræsenterer

Dråbe-nyt er frit tilgængeligt for alle interesserede, men redaktionen bag det elektroniske tidsskrift arbejder tæt sammen med FSAIO (Faglig Selskab for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker) med godt 2.000 medlemmer fordelt over hele landet.

Vilkår for annoncering med webbanner

 • 300 x 250px (bredde x højde), 720 x 180px og 720 x 90px. De 2 sidstnævnte er kun tilgængelige via pc. Annoncerne kører i loop med op til 5 andre og fremvises én ad gangen pr. artikel. Alle annoncer vises med lige stor hyppighed
 • Materialet udarbejdes af annoncørerne og sendes til redaktionen
 • Annoncører påtager sig det fulde ansvar for overholdelse af gældende lovgivning for annoncering via et elektronisk medie som Dråbe-Nyt.dk med open acces
 • Når et banner fremsendes skal billeder være i formatet JPG, GIF eller PNG. SWF (Flash), som ikke understøttes på alle enheder, accepteres ikke
 • I tilfælde hvor animationer indgår, bør de understøttes af GIF. Med et banner skal følge den adresse, banneret skal linkes til
 • På pc ses annoncer på forsiden i højre side samt efter første afsnit i en artikel. Endvidere ses annoncer i bunden af hver enkeltartikel.
 • Idet der på pc opereres med 3 forskellige annonceformater, vil der også mulighed for at have 3 forskellige annoncer liggende
 • På telefon vises annoncerne løbende i teksten

Priser for 2023 (ex. moms)  

Kvartalsvis: 4.500 kroner 

Halvårligt: 8.000 kroner 

Årligt: 15.000 kroner 

Betaling

Vi fremsender faktura. Oplys att. person med tilhørende mailadresse samt eventuelt EAN-nummer og/eller PO nummer.

Vi ser frem til at høre fra dig, hvis du er interesseret i at annoncere, eller har spørgsmål vedrørende annoncer.

Venligst redaktionen for Dråbe-Nyt

mail@draabe-nyt.dk