24. maj 2022

14 th. World Congress of Nurse Anesthetists 2022 – Kroatien

Draabe-Nyts redaktion og bestyrelsen fra FSAIO er repræsenteret ved den 14. Verdenskongres for Anæstesisygeplejersker i Kroatien, hvor der er ca. 500 deltagere fra 28 lande. Indlægget er skrevet af: Louise Linding, ansvarshavende redaktør og Carsten M. Pedersen, faglig redaktør. Billeder er taget ved åbningscermonien, hvor der...
Annonce

Hudreaktioner ved brug af masker – en stor udfordring for alle

Introduktion og metode: Hudreaktioner ved brug af masker er en stor udfordring for alle. Jo længere tid du bruger maske, jo større risiko er der...

Udrykningssygeplejerske til organdonationer

Skrevet af: Iben Tousgaard, redaktør på Dråbe-Nyt og Mie Munk, Udryknings- og Intensivsygeplejerske, Neurointensiv 6021, Rigshospitalet. Baggrund: Som sygeplejerske på en intensiv afdeling uden neurospeciale forekommer ...

Opdaterede fasteregler til børn under 18 år, DASAIM

Her finder du DASAIMS opdaterede fasteregler til børn < 18 år         Indtil 1 time før anæstesiinduktion må barnet drikke vand, saftevand, sukkervand og frugtjuice...

Anvendelse af Clonidin versus Midazolam, til forebyggelse af postoperativ agitation, hos...

Artiklen er skrevet af: Maria Svane Livoni, Anæstesisygeplejerske, Afdeling for Anæstesi, Operation og Intensiv, Regionshospital Randers.   Baggrund  Som anæstesisygeplejerske på Regionshospitalet Randers (RRA) varetager jeg anæstesi...

Ny National Vejledning i Analgesi & Sedation til Akutte Procedurer hos...

Artiklen er skrevet af Anæstesisygeplejerske ved Børnesmerteenheden på Rigshospitalet, Susanne Molin Friis. Du er anæstesisygeplejerske og kaldes til den lokale børneafdeling, hvor man har brug...

Nyt fra FSAIO – Med information om valg til bestyrelsen, Forårslandskurset...

Valg til FSAIO's bestyrelse: I 2022 er der valg til FSAIOs bestyrelse. Dette foregår elektronisk i august/september og alle medlemmer vil få tilsendt link til...

Call for abstracts til NOKIAS

Læs hvordan du insender her:   Call for abstracts Invitasjon Foredrag og postere til felles nordisk kongress2022 Du kan også følge linket via FSAIO    

Julehilsen fra Redaktionen

Så nærmer vi os afslutningen på 2021. Et år der. hos os på Dråbenyt-redaktionen, heldigvis har budt på flere spændende fysiske arrangementer, hvor det...

Anæstesisymposium på Rigshospitalet

På Rigshospitalets Symposium for Anæstesisygeplejersker deltog vi fra Dråbe-Nyt's redaktion. Det var en spændende dag med mange relevante oplæg. Vi  hørte om Opioidfri/ besparende...

Dysfagiscreening af intensivpatienter

Ny metode til screening af dysfagi hos intensivpatienter Forskningsansvarlig sygeplejerske og adjunkt ved AU Anne Højager Nielsen, Ph.d., Hospitalsenheden Vest., intensivsygeplejerske Neil Duncan Gow, Regionshospitalet...

Fællessang, dansende lys og sne i Nuuk, Grønland

Vi oplever alle situationer med læring i praksis. COVID har resulteret i oplæring af meget nyt personale, særligt på intensivt afsnit. Vigtigheden af læring...

FSAIO’s Efterårsfagdag på Severin I Middelfart

Morten Freundlich, Adm. Overlæge Aalborg Universitetshospital, fortalte med sit oplæg ”Antibiotika til tiden” om vigtigheden af, at patienterne ikke bare får den rette antibiotika,...

Pårørendeinddragelse på operationsgangen

Skrevet af: Michelle Therese Gath Kuhlmann, Anæstesisygeplejerske Baggrund Der er i sundhedsvæsenet tiltagende fokus på inddragelse...

Inddragelse af patient og personale fra sengeafsnit i overflytningen fra intensiv

Abstract Artikel beskriver et interventionsstudie som viste, at interventioner i forbindelse med overflytning af patienter fra intensiv til sengeafsnit havde effekt på enkelte områder. Interventionsstudiet...

4. Anæstesisymposium i Aalborg

Fra Dråbe-Nyts redaktion deltog Gitte høj og Carsten Michel Pedersen. Der var stort fremmøde på symposiet med ca. 175 deltagere og det var dejligt...

Når Intensiv skal være et hjem

I medierne har der været flere eksempler på borgere med hjemmerespiratorordning, som har været indlagt på intensive afdelinger til observation på grund af nedbrud (manglende...

Postoperative Komplikationer efter Intubation – Risikofaktorer og Profylaktiske Indsatser

”Har du ondt?"”Ja, jeg har ondt i halsen” ”Det er bare fordi, vi har haft et rør nede igennem din hals under operationen,...

Sygeplejefaglig Implementering af Midlinekateter på Sjællands Universitetshospital Roskilde

Abstract: Gennem en sygeplejefaglig implementering af Midlinekateter (MK) på Sjællands Universitetshospital Roskilde (SUHR), etableres muligheden for at kunne...

Nyt fra FSAIO – Efterår 2021

FSAIOs Efterårsfag dag 4. november 2021 I FSAIOs bestyrelse glæder vi os meget...

Pårørende på stuen ved hjertestop hos voksne patienter i intensivafdeling –...

Anne Sophie Ågård er Klinisk sygeplejespecialist, ph.d., ekstern lektor, Intensiv, Aarhus Universitetshospital   Indledning