18. januar 2022

Dysfagiscreening af intensivpatienter

Ny metode til screening af dysfagi hos intensivpatienter Forskningsansvarlig sygeplejerske og adjunkt ved AU Anne Højager Nielsen, Ph.d., Hospitalsenheden Vest., intensivsygeplejerske Neil Duncan Gow, Regionshospitalet Herning og lektor Helle Svenningsen, Ph.d., VIA University College, Aarhus, har skrevet en artikel om oversættelse og implementering af et...

Julehilsen fra Redaktionen

Så nærmer vi os afslutningen på 2021. Et år der. hos os på Dråbenyt-redaktionen, heldigvis har budt på flere spændende fysiske arrangementer, hvor det...

Anæstesisymposium på Rigshospitalet

På Rigshospitalets Symposium for Anæstesisygeplejersker deltog vi fra Dråbe-Nyt's redaktion. Det var en spændende dag med mange relevante oplæg. Vi  hørte om Opioidfri/ besparende...

FSAIO’s Efterårsfagdag på Severin I Middelfart

Morten Freundlich, Adm. Overlæge Aalborg Universitetshospital, fortalte med sit oplæg ”Antibiotika til tiden” om vigtigheden af, at patienterne ikke bare får den rette antibiotika,...

Pårørendeinddragelse på operationsgangen

Skrevet af: Michelle Therese Gath Kuhlmann, Anæstesisygeplejerske Baggrund Der er i sundhedsvæsenet tiltagende fokus på inddragelse...

Inddragelse af patient og personale fra sengeafsnit i overflytningen fra intensiv

Abstract Artikel beskriver et interventionsstudie som viste, at interventioner i forbindelse med overflytning af patienter fra intensiv til sengeafsnit havde effekt på enkelte områder. Interventionsstudiet...

4. Anæstesisymposium i Aalborg

Fra Dråbe-Nyts redaktion deltog Gitte høj og Carsten Michel Pedersen. Der var stort fremmøde på symposiet med ca. 175 deltagere og det var dejligt...

Når Intensiv skal være et hjem

I medierne har der været flere eksempler på borgere med hjemmerespiratorordning, som har været indlagt på intensive afdelinger til observation på grund af nedbrud (manglende...

Postoperative Komplikationer efter Intubation – Risikofaktorer og Profylaktiske Indsatser

”Har du ondt?"”Ja, jeg har ondt i halsen” ”Det er bare fordi, vi har haft et rør nede igennem din hals under operationen,...

Sygeplejefaglig Implementering af Midlinekateter på Sjællands Universitetshospital Roskilde

Abstract: Gennem en sygeplejefaglig implementering af Midlinekateter (MK) på Sjællands Universitetshospital Roskilde (SUHR), etableres muligheden for at kunne...

Nyt fra FSAIO – Efterår 2021

FSAIOs Efterårsfag dag 4. november 2021 I FSAIOs bestyrelse glæder vi os meget...

Patient involvering

Sommerkonkurrence hvor du har mulighed for at vinde et eksemplar af den nye bog fra FADL - Patientinvolvering - med koncept coaching...

Pårørende på stuen ved hjertestop hos voksne patienter i intensivafdeling –...

Anne Sophie Ågård er Klinisk sygeplejespecialist, ph.d., ekstern lektor, Intensiv, Aarhus Universitetshospital   Indledning

Sommerhilsen fra Redaktionen

Så blev det endelig sommer og Coranapandemien er langsomt ved at slippe sit tag i os alle. Vi fra Dråbe-Nyt redaktionen går...

Nyt fra FSAIO

Sæt kryds i kalenderen 4. november 2021 Efter 1½ års ”tørke” på...

Patientens oplevelser af kommunikationen med intensivsygeplejersken iført værnemidler – resultater fra...

Annette Lindahl, sygeplejerske med klinisk specialfunktion, Intensivafdelingen, vandt prisen for bedste poster på årets sygeplejesymposium, på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i København...

Udlån til Intensiv Afsnit under første bølge af Covid-19, fik Pia...

Interview med Pia Steenfeldt-Jensen, af Iben Tousgaard, redaktør Dråbe-Nyt: Som redaktør i Dråbe-Nyt fik jeg mulighed for at interviewe Pia og finder...

Smertefysiologi – og hvordan kan vi benytte den viden i vores...

Læge Nina Kvorning sad klar foran skærmen, med et 2 timers oplæg omkring smertefysiologi. Nina er Overlæge og specialist i anæstesi og...

Ny Vejledning i Forebyggelse og Behandling af Postoperativ Kvalme og Opkastning

Kvalme og opkastning efter anæstesi og operation (postoperative nausea and vomiting, PONV) forekommer hyppigt. Op til 30 % af patienterne kaster op, og 50% oplever...

Et afbræk imens vi venter på at det forhåbentlig driver over…

Skrevet af: Heidi Fuglsang, Anæstesisygeplejerske. Thoraxanæstesiologisk afdeling, Rigshospitalet. Det var med lige dele spænding og glæde, at jeg modtog opkaldet om, at jeg havde fået...

Forårsnyt fra FSAIO og netværksgrupperne

Formandsberetningen: I formandsberetningen for 2020 kan I få et overblik over aktiviteterne i FSAIO's bestyrelse i et år, hvor alt har været anderledes, men hvor...