29. marts 2023

Intensivsygeplejerskers vurdering af tre redskaber til screening for delirium

Skrevet af: Helle Svenningsen, Lektor ph.d.,VIA University College, HESV@via.dk Formål At undersøge, hvordan sygeplejersker på intensivafdelingen opfattede brugen af screeningsredskaberne CAM-ICU, CAM-ICU-7 og ICDSC, til deliriumscreening af patienter på intensivafdelingen. Resultater 127 sygeplejersker fra 17 forskellige intensivafdelinger gennemførte undersøgelsen og vurderede CAM-ICU-7 som hurtigere og nemmere end ICDSC,...

9. Anæstesisymposium på Rigshospitalet 17.11.2022

Det 9. Anæstesisymposie på Rigshospitalet, blev åbnet af Vicedirektør Susanne Poulsen RH/Glostrup 17/11-22 og der var sammensat et godt program på tværs af RH’s...

Julehilsen fra redaktionen 2022 

Redaktionen, Louise, Iben, Gitte og Carsten vil først og fremmest gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og takke for samarbejdet i 2022....

Deltag i en undersøgelse om prioritering af effektmål i kliniske forsøg...

Skrevet af: Camilla Rahbek Lysholm Bruun, Klinisk sygeplejespecialist, intensivsygeplejerske, cand.cur.; Maj-Brit Nørregaard Kjær, Projektleder, intensivsygeplejerske, cand.scient.san., Ph.D.studerende; Marie Oxenbøll Collet, Klinisk sygeplejespecialist, sygeplejerske, cand.scient.san., Ph.D., Postdoc. Alle ansat...

EfCCNa-Kongres i Utrecht, 2022

Skrevet af:  Iben Tousgaard, medlem af Dråbe-nyt's redaktion. Sygeplejemangel i fremtiden, Coronapandemi og Sygeplejerskers vilje og evne til at forske og udvikle faget. Dette var gennemgående...

Nyt fra FSAIO – Den Nye Bestyrelse

Fagligt Selskab for Anæstesi, Intensiv og Opvågningssygeplejersker har fået ny bestyrelse, og takker dermed den gamle bestyrelse for alt det arbejde, de har lagt...

Intensiv Symposium på Hotel Hvide hus i Aalborg

Skrevet af Hanne Aaris Mouritsen, Intensiv Sygeplejerske og Sygeplejerske med Særlig Klinisk Funktion. E-mail: h.mouritsen@rn.dk AUH   Planlægningsgruppen bestående af sygeplejersker med særlig funktion fra de...

NOKIAS – Nordisk Kongres for Intensiv- og Aæstesisygeplejersker i Trondheim

NOKIAS blev afholdt fra 14.-16. september med temaet kommunikation. Konferencen blev afholdt på Clarion Congress & Hotel med deltagelse af ca. 900 sygeplejersker, primært...

Konference i Pædiatriske Procedurer – Rigshospitalet 13.09.22

Skrevet af: Lena Viborg, Anæstesisygeplejerske, Vejle Sygehus WOW... - hvor var det en fantastisk dag og hvor var jeg heldig at komme med!!! Tænk at...

Børn og Mestring – Mestringsskab som støtte til opvågningssygeplejersken 

Skrevet af: Sygeplejersker Trine Moss og Mette Vinther som begge arbejder på AUH i afsnit for Forberedelse og Opvågning, Børn og Fødsler. Abstract At være indlagt på et...

Analyse af anvendelsen af højteknologiske senge

Kære Læser Behandlingsrådet er i gang med at udarbejde en større analyse vedr. anvendelse af højteknologiske hospitalssenge på intensive og neurologiske afsnit. Analysen skal resultere...

25 års jubilæum for specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Oprettelse af specialuddannelsen i intensiv sygepleje blev fejret den 1. juni. Skrevet af: Ann Jorry Liljegren, Uddannelseskonsulent, Koncern HR, Region Syddanmark 25 års jubilæet blev afholdt...

Sommerhilsen fra Redaktionen

Redaktionen er så småt gået på sommerferie, men vi slipper ikke arbejdet med de artikler I sender til os. Vi er taknemmelige for, at...

14.th WCNA – World Congres of Nurse Anesthetists

Under åbningsceremonien satte IFNA’s President Report fokus på især 3 vigtige aspekter: “The need of nurse anaesthesias”, “The need to be at the table”...

Nyt fra FSAIO – Juni 2022

Forårslandskurset 22 21-22. marts 2022 havde FSAIO fornøjelsen af at byde velkommen, til det første ”rigtige” landskursus i flere år. Der var mange deltagere og fin...

Hjertebørn og tryksår – en overset komplikation?

Artiklen er skrevet af: Charlotte Walsøe klinisk sygeplejespecialist MKS, Afdeling for Operation, Bedøvelse og Intensiv behandling, Hjertecentret, Rigshospitalet (charlotte.walsoee@regionh.dk). Der opereres i gennemsnit et barn...

Et forskningsprojekt på tværs af kloden

Denne artikel beskriver, hvordan et Australsk-Dansk forskningsprojekt er blevet etableret, for at udvikle en sygeplejefaglig retningslinje for non-farmakologiske tiltag for at forebygge, håndtere og...

Forårslandskursus 2022

Bestyrelsen for FSAIO havde sammensat et spændende og relevant program for de 2 dage med mange forskellige oplægsholdere inden for de 3 specialer. Endvidere...

14 th. World Congress of Nurse Anesthetists 2022 – Kroatien

Draabe-Nyts redaktion og bestyrelsen fra FSAIO er repræsenteret ved den 14. Verdenskongres for Anæstesisygeplejersker i Kroatien, hvor der er ca. 500 deltagere fra 28...

Hudreaktioner ved brug af masker – en stor udfordring for alle

Introduktion og metode: Hudreaktioner ved brug af masker er en stor udfordring for alle. Jo længere tid du bruger maske, jo større risiko er der...

Udrykningssygeplejerske til organdonationer

Skrevet af: Iben Tousgaard, redaktør på Dråbe-Nyt og Mie Munk, Udryknings- og Intensivsygeplejerske, Neurointensiv 6021, Rigshospitalet. Baggrund: Som sygeplejerske på en intensiv afdeling uden neurospeciale forekommer ...