5. december 2021

Præsentation af redaktionen for Dråbe-nyt

Redaktionen blev stiftet i marts 2019.

Kontakt:
lindinglouise@gmail.com

Find her referatet fra FSAIO's virtuelle generalforsamling den 1. november 2020 samt nye vedtægter og regnskab for Dråbe-Nyt fremlagt ved seneste generalforsamling den 15. marts, 2021

Louise Linding

Ansvarshavende redaktør

Opvågningssygeplejerske på Sjællands Universitetshospital, Køge. Brænder for, at sætte fokus på opvågningsspecialet, som et selvstændigt speciale under anæstesien. Endvidere, at få flere sygeplejersker til at engagere sig i FSAIO og benytte sig af de eksisterende platforme, til deling af ny viden og netværksdannelse.

Iben Tousgaard

Faglig Redaktør og Dråbe-Nyts Kasserer

Sygeplejefaglig forskningskonsulent på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Intensivsygeplejerske, MPH. Optaget af best practice, evidensbaseret sygepleje og livslang læring. Iben.tousgaard.01@regionh.dk

Gitte Høj

Faglig redaktør

Intensivsygeplejerske, Vejle Sygehus. Har tidligere arbejdet med marketing og kommunikation. Er optaget af videndeling af den evidensbaserede kliniske sygepleje med fokus på patienterne, og tydeliggørelse og definering af sygeplejen.

Carsten M. Pedersen

Faglig redaktør

Draabe-nyt.dk skal udvikles til en anerkendt platform, hvor vi indenfor specialerne anæstesi, intensiv og opvågning kan videns dele faglige fortællinger, kvalitets- og forskningsresultater. Jeg hjælper med at kvalificere de indsendte forslag - så processen frem mod publicering bliver god. Du er velkommen til at kontakte mig for sparring og hjælp til at færdigøre din artikel. carsten.michel.pedersen@regionh.dk

Henrik Hansen

Regnskabskonsulent

Civiløkonom og ejer af virksomheden Talsky. Assisterer små og mellemstore virksomheder med alle administrative arbejdsopgaver fra løbende bogføring til udarbejdelse af årsregnskaber.