Visioner for Dråbe-Nyt

Dråbe-Nyt er afløseren for fagbladet Dråben-Danmark (1986-2019). Fagbladet har gennem årene været drevet af ildsjæle og har bragt fagligt læsestof og information til landets anæstesi-intensiv- og opvågningssygeplejersker.

En ny redaktion blev stiftet på generalforsamling i marts 2019, som afløser for Dråbens afgående redaktion. Nyt navn og ny redaktion markerer et generationsskifte og nye tider.

Dråbe-Nyt er en selvstændig forening, der elektronisk formidler faglige nyheder og artikler til anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker i Danmark.

Med Dråbe-Nyt ønsker redaktionen, at
• Være synlige, levende og lettilgængelige
• Skabe et elektronisk nyhedsmedie, der er tidssvarende og moderne i udtryk og form
• Lade alle tre specialer præsenteres ligeligt
• Holde læserne ajour med viden om faglig udvikling og forskning inden for specialerne
• Dele viden og fremme samarbejdet på tværs af specialer, sygehuse og regioner
• Udbrede kendskabet til den højt specialiserede sygepleje specialerne repræsenterer

Dråbe-Nyt arbejder tæt sammen med det faglige selskab, FSAIO og fungerer blandt andet som talerør til, fra og imellem foreningens medlemmer og FSAIO’s bestyrelse.

Dråbe-Nyt har derfor også til formål, at
• Varetage FSAIO-medlemmers faglige, udviklingsmæssige og forskningsmæssige interesser
• Udbrede budskabet om FSAIO’s arrangementer og aktiviteter
• Udbrede kendskabet til FSAIO og foreningens medlemsfordele

Redaktionen mener, at den danske sygepleje er af så høj faglig kvalitet, at den fortjener at blive kendt og udbredt. Redaktionen for Dråbe-Nyt opfordrer derfor alle læsere rundt om i landet til i videst muligt opfang at involvere sig og dele ud af viden, tanker og ideer til anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejens fortsatte udvikling.

Dråbe-Nyt findes på adressen www.draabe-nyt.dk.

På genhør,

Redaktionen