Faglig artikel – Skabelon

Titel   

Kort og præcis overskrift og eventuel undertitel til artiklen.  

Abstract (100 ord):  

Beskriv hvilke(n) faglige udfordring der er i fokus, og artiklens budskab/pointerSkriv i datid.  

Baggrund for artiklen:  

Fange læserens interesse for artiklen. Klinisk relevans eller klinisk perspektivHvorfor er emnet interessantHvad er baggrunden for at du skriver om dette emne. Hvad er problemstillingen.   

Formål  

Hvad er formålet med den faglige artikelFx formålet med denne artikel er at klargøre/beskrive …  

Metode:   

Fx hvor stammer den faglige viden fra. Hvilket redskab blev anvendt til indsamling af data og hvordan blev de evt. Analyseret.  

Resultater   

Refleksion over de faglige synspunkter eller relevant problemstilling Fx hvilke styrker/svagheder er der.  

Implikationer for praksis   

Afslutningsvis samles indholdet og relateres til praksis. Hvad betyder fundene i forhold til nuværende og/eller fremtidig praksisHvilke dilemmaer står tilbageHvilke overvejelser kan være vigtige at gøre sig,  

når man arbejder med emnet fremadrettet.  

Referencer kan evt. anvendes:  

Alle litteraturhenvisninger anføres i overensstemmelse med Vancouver-reglerne, dvs. referencer anføres med tal i parentes (1) og angives i den rækkefølge, som de forekommer i teksten.  

Tabeller, figurer og fotografier (nummereret):    

Alle illustrationer, herunder tabeller, figurer, fotografier, filmsekvenser og andet nummereres og forsynes med figurtekst. Vær opmærksom på at figurer og fotos KUN afleveres i jpg- eller png format.