Forårsnyt fra FSAIO og netværksgrupperne

I dette skriv præsenterer FSAIO's bestyrelse nyheder og kommende arrangementer. God læselyst!

Formandsberetningen:

I formandsberetningen for 2020 kan I få et overblik over aktiviteterne i FSAIO’s bestyrelse i et år, hvor alt har været anderledes, men hvor FSAIO’s bestyrelse fortsat har arbejdet for medlemmerne. Læs formandsberetningen her:

Generalforsamling 2021:

FSAIOs generalforsamling plejer at ligge i forbindelse med forårslandskurset, som i år skulle have fundet sted 15-16/3. Det var så ikke muligt i år, så vi holdt det virtuelt 15/3 via Zoom.

DSRs formand, Grete Christensen, var inviteret til at holde et indlæg før generalforsamlingens start. Dette var ikke for at tale om den nyligt indgåede overenskomst, men snarere for at dele nogle af de tanker, som DSR gør sig om fremtiden for sygeplejersker. Grete kom bl.a. ind på:

  • At der aldrig har været så stort et behov for sygeplejersker og så stort fokus på det faktum.
  • At det er vigtigt, at vi har et sundhedsvæsen med et arbejdsmiljø, hvor man kan holde ud at gå på arbejde.
  • At Sundhedsstyrelsen bør skabe sig et overblik over, hvor mange specialuddannede sygeplejersker, der findes i Danmark
  • At de sygeplejefaglige ledere skal gøre opmærksom på de store og voksende behov for specialuddannede. Mange anæstesisygeplejersker går på pension og uddannelseskapaciteten har ikke været stor nok
  • At specialuddannelserne bør indplaceres i Bolognaprocessen, så specialuddannede sygeplejersker kan dygtiggøre sig på master og kandidatniveau med ECTS points i stedet for at skulle starte forfra.

Formandsberetning, regnskab og budget var udsendt i forvejen til de tilmeldte medlemmer.

I formandsberetningen valgte vi ikke at dvæle ved de mange begrænsninger, som sættes af coronasituationen, da det er et vilkår for alle. Vi valgte i stedet at fokusere på de positive ting, som situationen har affødt: Vi er inviteret ind i Sundhedsstyrelsens COVID task force. Vi har lært at holde virtuelle møder – både i bestyrelsen og i vores internationale samarbejder. Vi prøver at være synlige for vores medlemmer og repræsentere dem, når pressen henvender sig.

Ud over de faste punkter med fremlæggelse af regnskab 2020 (godkendt) og fremlæggelse af budget 2022 (godkendt) var der forslag om, at netværksgrupper inddrages i højere grad i retningslinjer udsendt i høring. Det vil fremover blive tilsendt formændene i netværksgrupperne. Der var også et ønske om større gennemsigtighed i, hvilke nyheder der findes på henholdsvis hjemmesiden, APP’en, Dråbe-nyt og Facebook. Dette tages til efterretning.

Vi håber, som alle andre, at verden snart bliver normal, så vi igen kan holde fysiske kurser og temadage og støtte vores medlemmer i deltagelse i udenlandske kongresser.

Dalende medlemstal:

”Det koster kun 1,10 øre om dagen at være medlem at dit faglige selskab”

Som alle andre foreninger og selskaber drevet af frivillige, oplever FSAIO, at vi mister medlemmer og det sker mest i starten af året, hvor kontingentet skal betales. Hvis man vil undgå at blive ekskluderet er det en god ide og lidt billigere at melde betalingen til PBS. En del melder sig ud i forbindelse med at de skifter job eller går på pension.

”Jamen, hvad er der i det for mig?”

Du har mulighed for at møde engagerede kolleger fra hele landet (i normale tider) og deltage i netværksgrupper med dit speciale i din region eller i interessegrupper på tværs af landet.

Du kan søge økonomisk støtte til at deltage i udenlandske kongresser – f.eks Nordisk kongres i Norge i 2022, ICPAN for opvågningssygeplejersker i 2023, Europæisk kongres i Holland for intensiv sygeplejersker 2022, Verdenskongres for anæstesisygeplejersker i Kroatien i 2022. For at komme i betragtning til støtte, skal du have været medlem af FSAIO i 1 år.

Du kan deltage i vores landskurser og temadage til nedsat pris. Mange arbejdsgivere vælger derfor at sende FSAIO medlemmer afsted.

Du er repræsenteret i uddannelsesrådene for specialuddannelserne, i politiske sammenhænge samt i specialesammenhænge i nordisk, europæiske og internationale sammenhænge.

Som medlem af FSAIO er du medlem af Dansk Sygeplejeselskab og kan deltage billigere i deres uddannelses-, dokumentations-og forskningskonferencer.

Så tak til alle jer, der stadig synes, at vi skal have et stærkt fagligt selskab trods alle de udfordringer, der er i jeres dagligdag.

Har du en kollega, som kunne tænke sig at blive medlem, kan det nemmest ske ved at downloade vores APP og melde sig ind derfra. Det tager kun 2 minutter.

FSAIO’s første zoom-netværksgruppemøde:

Tirsdag d. 23.marts holdt FSAIO vores første virtuelle møde for netværksgrupperne og det var sjovt og godt at se hinanden og snakke sammen på tværs af landet. Vi var 11 i alt og havde alle 3 specialer repræsenteret og også hele landet. Dog må vi sige at opvågningsgrupperne absolut var bedst repræsenteret. Se hele referatet fra mødet på FSAIO’s hjemmeside her:

Netværksgruppen for opvågningssygeplejersker i Region Syddanmark og Grünenthal, holder webinar om smertebehandling:

Neurofysiologi- hvordan udnytter vi den viden i vores kliniske hverdag?

Onsdag den 19. maj 2021 kl. 17:30 – 19:30
Mødet foregår via TEAMS.

Læs mere og se hvordan du tilmelder dig her:

På bestyrelsens vegne, Dorte Söderberg

Annonce
Tidligere artikelPositive bivirkninger af COVID-19 vaccine
Næste artikelEt afbræk imens vi venter på at det forhåbentlig driver over…