Nyt fra FSAIO

Herunder bringes nyheder fra FSAIO's bestyrelse.

Sæt kryds i kalenderen 4. november 2021

Efter 1½ års ”tørke” på kursusfronten, er FSAIO på banen med en længe ventet efterårsfagdag, som afholdes på Kursuscenter ”Severin” i Middelfart.

Vi har sammensat en spændende dag med dygtige undervisere, hvor du bl.a. kan høre om O2-behandling, antibiotika til tiden og det ændrede dødskriterium ved organdonation. Om eftermiddagen er der fokus på smerter, med peroperativ metadon til behandling af postoperative smerter, udfordringer generelt med postoperative smerter samt analgesi og sedation til små børn.

Medicinalvareindustrien vil også stå klar, til at vise os det sidste nye inden for vores specialer.

Alle kan deltage, men medlemmer af FSAIO får stor rabat.

Link til efterårsfagdag og praktiske oplysninger https://dsr.dk/kurser/i53686

Link til tilmelding: https://forms.gle/9Z7FuJrZ8UGXvBbN7

 

FSAIO og Dråbe-Nyt er to forskellige instanser, dog med et tæt samarbejde, da vi har fælles målgruppe – nemlig landets anæstesi-, intensiv og opvågningssygeplejersker.

Det sidste års tid har lært os at arbejde virtuelt og lave samarbejdsmøder på zoom. Det seneste møde var 26/5 – 21. Det er til stor gensidig inspiration og medfører, at vi for FSAIO’s vedkommende, når ud til flere potentielle medlemmer.

Via Dråbe-nyt kan FSAIO orientere om kommende kongresser – både nordiske, europæiske og internationale, for alle 3 specialer, hvor medlemmer af FSAIO kan søge økonomisk støtte til at deltage. Man skal have været medlem 1 år for at være berettiget til støtte, så med tanke på de mange kongresser, der er flyttet til 2022, lyder her en stor opfordring til, at melde sig ind med det samme. Det lader sig hurtigt gøre via FSAIO’s APP.

I FSAIO’ bestyrelse har vi diskuteret, hvordan vi kan sætte fokus på de mange spændende emner, som behandles i de afsluttende opgaver for begge specialuddannelser, Masteruddannelsen og Ph.d. afhandlinger. Der ligger meget viden, som med fordel kan deles med kolleger landet over via Dråbe-Nyt.

Har du spørgsmål til dit medlemskab af FSAIO, er du velkommen til at skrive til vores medlemsregistrant Majken_Dam@yahoo.dk

Nyt fra ICPAN

ICPAN-organisationen afholdte i maj deres første webinar, med deltagelse af lande fra hele verden. Danmark – repræsenteret ved Lise Elsberg, afdelingssygeplejerske og bestyrelsesmedlem i FSAIO – havde et indlæg: ”Creating a multifunctional staffroom”, som kort fortalt omhandler et projekt fra Opvågningen på Regionshospitalet Randers.

Projektet er en omorganisering og et nyt design af sygeplejerskernes personalerum, så der bliver ro til fordybelse, restitution og refleksion med elementer fra healthcare-design og ved at bringe naturen ind i rummet. Projektet har været en succes for den kliniske vejleder, de studerende og sygeplejersker og er den første af sin art i Danmark. Blandt andet er det lykkedes at reducere antallet af forstyrrelser i rummet med 75 %.

Ud over Danmark, havde Sverige og USA også indlæg på webinaret.

Anæstesiens historie

IFNA History Book Task Force er ved at afslutte arbejdet med The Global Voice for Nurse Anesthesia: The International Federation of Nurse Anesthetists (1989-2021).

Historiebogen har 500 sider med billeder. Af de 500 sider er de 80 dedikeret til historie, med udgangspunkt i anæstesisygeplejerskers arbejde i forskellige IFNA-medlemslande. Bogen forventes udgivet juni/juli 2021 og vil koste ca. 20 dollars + forsendelse. Så snart bogen er udgivet, vil der være link til den på FSAIO’s hjemmeside og på APP’en.

DASYS afholder DOKUMENTATIONSKONFERENCE 2021  – 5-6. oktober 2021 Tema: Din sygeplejefaglige journalføring har betydning for patienten og sygeplejen.

På årets dokumentationskonference tager vi afsæt i betydningen af sygeplejefaglig journalføring, hvilken betydning den har for patienten og hvilken betydning den har for sygeplejen.

Som medlem af FSAIO kan du deltage til reduceret pris.

Tilmeldingsfristen er senest den 15. september 2021.

Link til tilmelding og program på DASYS’ hjemmeside: http://www.dasys.dk/dokumentationsraad/kommende-konference.aspx

Nyt fra EfCCNa: Mulighed for at søge støtte til forskning – søg inden 1. september

For at opmuntre til videre forskning, med fokus på de kritisk syge patienter, deres familier eller på plejepersonale og den pleje og uddelegerede behandling de udfører, støtter EfCCNa hvert år forskere, som via deres nationale faglige selskaber er medlem af EfCCNa – for os i Danmark, betyder det medlemmer af FSAIO.

These grants are aimed primarily at encouraging European research that focuses on critically ill patients, their relatives, or the staff and services that provide for them.

The grants are open to members of National Associations that are members of the EfCCNa. (Det er du som medlem af FSAIO)

For more information about the grants please have a look at the EfCCNa Research Grant Guidelines.

For grant application please use the EfCCNa Research Grant application form 

(see instruction how to fill in an online pdf )

The closing date for consideration of research grants for 2022 is 1st September 2021.

Successful grant holders will be informed mid-January of the following year.

Sidst men ikke mindst: Datoer for FSAIOs forårslandskursus bliver 21-22 marts 2022.   Sæt   allerede nu × i kalenderen.

God sommer til alle, hilsen FSAIO’s bestyrelse

Annonce
Tidligere artikelSmertefysiologi – og hvordan kan vi benytte den viden i vores kliniske hverdag?
Næste artikelNyt fra FSAIO – Efterår 2021