Julehilsen fra FSAIO´s bestyrelse

I denne søde juletid - et tilbageblik på året der gik og et lille kig ind i fremtiden. 

Skrevet af: Dorte Söderberg, anæstesisygeplejerske og formand for det faglige selskab for anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker.

Da jeg var ny i FSAIOs bestyrelse, talte vi om ”2020” som et skelsættende år – et år, hvor mål skulle indfries. Jeg ved egentlig ikke, om det var fordi det var et smukt tal, om det var fordi det ”lå godt i munden” eller om det var fordi, det lå langt ude i fremtiden, men da vi endelig kom til 2020 viste virkeligheden sig markant anderledes.

2020 blev året, hvor pandemien vendte op og ned på det hele. Specialerne – anæstesi, intensiv og opvågning – blev hårdt spændt for med dødsyge patienter, nye arbejdsopgaver, angst for at blive smittet eller bringe smitte med, stor anerkendelse i samfundet, men knap så meget på lønsedlen. Ja, opremsningen kunne blive ved.

Noget af det, som FSAIO plejer at vægte – nemlig at tilbyde kurser med faglig fornyelse og netværksdannelse – har vi ikke haft mulighed for at gennemføre pga. restriktioner.

Året har vist os alle, at vi kan mødes på nye måder. Der er afholdt webinarer og online møder i en mængde, vi aldrig har set før. Det gælder både bestyrelsesmøder, men også møder med f.eks. Sundhedsstyrelsen, hvor vi forsøger at gøre vores stemme gældende. Bestyrelsens opfattelse er dog, at ikke alt kan gøres online. Det fysiske møde er afgørende for sammenhold og diskussioner for at få vores faglige selskab til at fremstå styrket og fuld af energi. Men nød lærer nøgen kvinde at spinde, så vi har selvfølgelig benyttet os af denne nye teknologi og mødeform og vi får det bedste ud af det, indtil verden bliver ”normal” igen.

Som fagligt selskab får vi henvendelser fra pressen, som er interesseret i at høre vores holdninger til diverse faglige problematikker. Aktuelt er det selvfølgelig coronaberedskabet og mange sygeplejerskers ulyst til at melde sig frivilligt til et beredskab, hvor man ikke selv har indflydelse på arbejdstider og hvor honoreringen er sparsom, som fylder.

FSAIO’s formand Dorte Söderberg blev interviewet i Orientering, P1 den 9/12 2020.

Hør med her: https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2020-12-09/00:11:39

FSAIOs app

For at få det hele med – f.eks. en notifikation, når der er nyheder fra dit faglige selskab, kan vi anbefale at du opdaterer din FSAIO-APP på din telefon/Ipad/computer.

Husk at du også kan gå ind på Dråbe-Nyt via APP’en.

WHO erklærede 2020 for “Year of the nurse and midwife” i anledning af Florence Nightingales 200 års fødselsdag med henblik på at skabe politisk bevidsthed om, at sygeplejersker er en bæredygtig investering i sundhed til gavn for borgere og samfund. De havde nok ikke forestillet sig, hvor stor betydning sygeplejerskerne fik inden for vores specialer i årets løb. Vi har vist storsind, fleksibilitet og udholdenhed, men også fået vist vores værd, kompetencer, samt at sygepleje er den fineste af alle kunstarter (som Florence Nightingale skrev under hendes virke).

Nyt fra IFNA – International Federation of Nurse Anesthetists.

 

 

Jytte Pedersen sidder i FSAIO´s bestyrelse og er repræsentant i IFNA. Jytte er anæstesisygeplejerske på regionshospitalet i Viborg.

I november deltog Jytte Pedersen, som er Danmarks repræsentant, i et zoommøde med deltagere fra 27 lande.

COVID 19 prægede så at sige alle oplæg. Det var tydeligt at hele verden er berørt. IFNAs præsident, Jackie Rowles fra USA, berettede om det store engagement og den store faglighed sygeplejersker i hele verden yder til kritisk syge patienter. IFNA har haft 30 års jubilæum og i den forbindelse bliver der udgivet en bog om anæstesiens udvikling og historie i de 42 lande, der er medlem af IFNA. Bogen er også påvirket af COVID 19 og er derfor forsinket, men det forventes, at bogen er klar til udgivelse i maj 2021. FSAIO annoncerer, når bogen kan købes.

Practice Committee er en vigtig arbejdsgruppe i IFNA som arbejder intenst med Guidelines for Advance Practice Nurse Anesthetist og processen er inde i en afsluttende face. Jakob Vedtofte, Klinisk oversygeplejerske på Rigshospitalet og udpeget af FSAIO, er Danmarks repræsentant i Practice Committee. FSAIO vil blive bedt om at kommentere på udkastet til guidelinen senest 1. marts 2021 og her inddrager vi vores medlemmer. Jytte blev genvalgt til endnu 2 år i IFNAs bestyrelse. Tillykke

Nyt fra ICPAN – International Collaboration of PeriAnaesthesia Nurses.

ICPAN´s bestyrelse har valgt at udsætte kongressen, som skulle have fundet sted i Athen i september 2021.
Man vurderer, at selvom man kan afholde faglige kongresser virtuelt, vil man miste muligheden for værdifuld international networking ved at insistere på at holde fast i kongressen i 2021. ICPANs bestyrelse arbejder på at arrangere en kongres i 2022.

Projektet ”Vælg klogt” er et initiativ, som er startet i USA i 2012 og som siden har fundet vej til mere end 25 lande verden over. Vælg Klogt er skabt i et partnerskab mellem Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter og på baggrund af erfaringer fra internationale Vælg Klogt-organisationer.

Gennem DASYS er FSAIO nu som faglig organisation inviteret med i samarbejdet.

Formålet er at identificere sygdomsområder, hvor unødvendige tests, procedurer og overbehandling kan fjernes. Erfaringer fra udlandet viser, at op imod hver 5. procedure, test eller behandling er overflødig og kan være direkte skadelig for patienterne. Som eksempel kan nævnes ”rutineblodprøver før operation”, hvor man med fordel kan identificere de patienter, hvor en sådan ordination er påkrævet i stedet for at tage prøverne hos alle patienter som rutine. Ud over at skåne patienterne er formålet også at flytte ressourcer fra overflødig behandling til områder, hvor der er underbehandling.

Arbejdet er understøttet af videnskabelig evidens på samme vis, som når man laver kliniske retningslinjer. Forskellen er dog, at fokus er på at lave anbefalinger for, hvad man skal undgå eller holde op med. Anbefalingerne skal udvikles fagligt funderet og evidensbaseret og i et tæt samarbejde mellem de lægevidenskabelige selskaber og de danske patient- og pårørendeforeninger.

Jytte Pedersen, anæstesisygeplejerske på regionshospitalet i Viborg og bestyrelsesmedlem i FSAIO, deltog i den første workshop om standard blodprøvepakker ved lavrisiko operationer. Workshoppen varede 3 timer og foregår online. Arbejdet munder ud i et udkast til et idekatalog, som man som deltager har mulighed for at kommentere på. En anbefaling fra Vælg klogt indarbejdes i de kliniske retningslinjer, som er retningsgivende for praksis i sundhedsvæsenet. Samlet arbejdstid er 5-7 timer i alt.

Om workshoppen fortæller Jytte Pedersen: ”På baggrund af et oplæg fra projektleder Susanne Axelsen havde vi 2 gruppedrøftelser i workshoppen om årsagen til brugen af standard blodprøvepakker og muligheder for at reducere unødvendige blodprøver. Der blev udarbejdet et idekatalog, som jeg efterfølgende skulle kommentere på.”

Jyttes udtaler, at: Workshoppen var en rigtig god mulighed for at bidrage til et emne, som er en del af min hverdag som anæstesisygeplejerske. Workshoppens struktur gav plads til dialog i gruppedrøftelserne og opsamlingen. Jeg kan kun anbefale at deltage i lignede projekter. For mig var det en god oplevelse at kunne bidrage med sygeplejefagligt input i et projekt på tværs af faggrupper.”

Næste tema er: ”anæstesitilsyn uden fysisk fremmøde ved lavrisiko operationer”? og her repræsenteres FSAIO af afdelingssygeplejerske ved Regionshospitalet i Randers Annette Johnsen.

FSAIO vil fremover annoncere invitationer til deltagelse i arbejdsgrupperne for vores medlemmer på vores App og facebook, men har du lyst til at melde dig allerede nu, kan du skrive en mail til dsoederberg@gmail.com

Referat fra FSAIO´s virtuelle generalforsamling 2020:

FSAIO holdt virtuel Generalforsamling for medlemmer den 1. november. Det var en anderledes oplevelse at afholde det virtuelt, men trods tekniske udfordringer lykkedes det at komme gennem dagsordenen.

Dagsorden og referat kan ses her på FSAIO´s hjemmeside, hvor du også kan læse om generalforsamling 2021

Blandt deltagere blev der trukket lod om et gratis medlemskab til FSAIO for 2021.  Vinderen blev Dorte Choi Lisby, opvågningssygeplejerske, Middelfart Sygehus. Stort tillykke til Dorte!

Til sidst en lille fotokonkurrence fra ICN:

Calling all amateur & professional photographers

 

 

Here’s your chance to enter a free photo contest and win some fabulous prizes! As part of the celebration for International Nurses Day 2021, with the theme Nurses: A Voice to Lead – A Vision for Future Healthcare, the International Council of Nurses is launching a contest for photographs illustrating the critical role of nurses and how they are shaping the future of healthcare in different contexts and places. We have several categories and prizes for each one. Help us to celebrate and honour nurses with your amazing images!

Click here for rules and how to enter

Download the consent form here

og til allersidst – risikerer vi en julemand i karantæne??

Irlands regering har accepteret, at julemanden IKKE behøver følge restriktionerne og rejsevejledninger med røde, orange og gule lande. Se hvordan den irske regering udtaler sig, her: https://www.youtube.com/watch?v=ZTa4m0AMcEY&ab_channel=TheJournal.ie

Vi håber, at Danmark følger trop. Men mundbind er påkrævet!

Spøg til side.

FSAIO vil hermed ønske vores medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår 2021!

 

Annonce
Tidligere artikelJulehilsen fra redaktionen
Næste artikelSorgen bæres sammen med andre