27. februar 2020

Nytårshilsen fra redaktionen

I øjeblikket indsamler vi stof til næste udgivelse, som udkommer i starten af marts. Ligger du inde med materiale relateret til anæstesi-, intensiv eller...

Nyt fra FSAIOs bestyrelse

2019 var valgår i Det faglige selskab for Anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker, FSAIO. Efter mange års tro tjeneste valgte 3 erfarne bestyrelsesmedlemmer at stoppe og...

Hilsen fra mit iskolde vikariat i Ittoqqortoormiit

En beretning om at være i et vikariat på et sundhedscenter i Nordøstgrønland. Om hvordan jeg måtte lære, at tage røntgenbilleder, behandle ’dårligt vejr’,...

Ny national klinisk retningslinje om iltbehandling

Ny National klinisk retningslinje udgivet af Sundhedsstyrelsen den 20. november 2019. Definerer begreber som lav og normal iltmætning samt fraråder, rutinemæssig iltbehandling uden samtidig...

5th International Conference for PeriAnesthesia Nurses i Cancun, Mexico

Heidi Bach, sygeplejerske på Opvågningsafsnittet på Aalborg Universitetshospital Syd præsenterede sin poster på den 5. internationale konference for anæstesi- og opvågningssygeplejersker, ICPAN i Cancun,...

FSAIOs Efterårsfagdag om smerter

At ubehandlede postoperative smerter kan blive kroniske, komplekse, udvikle sig til postoperative komplikationer, forsinket rehabilitering og deraf nedsat funktionsniveau, er ikke længere nyt. Til...

Vågen sedation – der er forskel på sedation

Implementeringen af en ny sedationsmetode på OUH anvendt hos patienter, der får foretaget kryoablation (frysning) af nyretumorer, har vist sig at være en succes. Målet med interventionen var at opnå...

Kliniske anvendelsesmuligheder for α2- agonister i perioperativ sammenhæng

Denne artikel blev første gang bragt i Dråben Danmark Nr. 4, december 2013, men bringes nu igen. Den kan med fordel læses i forlængelse...

Direkte patientfeedback – unikke muligheder for indblik og udvikling

Abstrakt  Direkte patientfeedback er en metode, som giver sundhedsprofessionelle mulighed for at reflektere over, udvikle og evaluere klinisk praksis ved at lytte til patienterne. Udvalgte...

Nu-DESC DK eller CAM-ICU?

Skrevet af Mette Aaby Smith, Hanne Irene Jensen, Anne Craveiro Brøchner, Lisa Seest Nielsen og Trine Haberlandt, Kolding Sygehus Baggrund Delirium er en af de hyppigste...

Klar til samtalen om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg

Den 29. Oktober 2019, udkom en ny Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg. Den beskriver at ordinationen om ingen-genoplivning består og er gældende...

Hvad så med den der smertebehandling?

Postoperative smerter kan være forbundet med talrige komplikationer. Smerter bliver underrapporteret og ofte ikke behandlet sufficient. Derfor ønskede vi at undersøge, hvilke barrierer der var for sundhedsprofessionelle...

Podcast om faglige emner indenfor anæstesi og intensiv

Skrevet af Carsten Michel Pedersen, Draabe-Nyt.dk I podcasts af Sandra Viggers og Tobias Sonne inviteres eksperter i studiet til at belyse alt fra basal kernefaglighed til det nyeste...

FSAIOs Jubilæumsfest 2019

Når fest og faglighed går hånd i hånd. Indtryk fra FSAIOs 60 års jubilæum på Sluseholmen i København Igen i år kunne FSAIOs medlemmer deltage i...

Hilsen fra den nye redaktion

Du sidder nu med første udgave af det nye elektroniske medie for anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker. Dråbe-Nyt er afløser for tidsskriftet Dråben Danmark. Redaktionen består...